Certified Reference Materials

Produkter

Certifierade referensmaterial

  • Reference Material For Physical Testing

    Referensmaterial för fysisk testning

    Dessa certifierade referensmaterial består av 16 kolprover med olika svavelhalt för användning som analytiska standarder för kolanalyser.Förutom svavel är de certifierade för sin aska, flyktiga ämnen, värmevärde, kol, väte, kväve och sanna relativa densitet.Alla uppgifter finns i tabell 1.