Reference Material For Physical Testing

Produkter

Referensmaterial för fysisk testning

Kort beskrivning:

Dessa certifierade referensmaterial består av 16 kolprover med olika svavelhalt för användning som analytiska standarder för kolanalyser.Förutom svavel är de certifierade för sin aska, flyktiga ämnen, värmevärde, kol, väte, kväve och sanna relativa densitet.Alla uppgifter finns i tabell 1.


Produktdetalj

Produkttaggar

Produkt introduktion

Varje kol lufttorkades, reducerades i storlek till <0,2 mm, homogeniserades och förpackades i individuella buteljerade enheter.

Physical Testing (1)
Physical Testing (2)

Certifierade värden

Tabell 1 Certifierade värden och osäkerhet för kol juli-01-2021 till juni -30-2022

GBW nr.

Produktionsbatch

Certifierat värde och osäkerhet

Svavel

St,d/%

Aska

Ad/%

Flyktiga materia

Vd/%

Brutto värmevärde

Qgr,dMJ/kg

Kol*

Cd/%

Väte*

Hd/%

Kväve*

Nd/%

Sann relativ densitet (20 ℃) ​​*

 

Karakteristiskt för Char Rester* (CRC)

Typ av kol

GBW11101

L

Certifierat värde

0,45

10,53

20.17

31,96

79,24

4.22

1,36

1,40

6

Bituminös

Osäkerhet

0,03

0,07

0,22

0,16

0,38

0,10

0,04

0,02

GBW11102

c

Certifierat värde

1,59

9,70

34,48

30.17

73,46

4,65

1,36

1,41

5

Bituminös

Osäkerhet

0,03

0,12

0,25

0,16

0,27

0,17

0,05

0,02

GBW11104

m

Certifierat värde

1.03

17.57

8.07

27,77

74,71

2.26

0,84

1,69

2

Antracit

Osäkerhet

0,02

0,12

0,20

0,11

0,22

0,10

0,04

0,03

GBW11105

j

Certifierat värde

1,74

16,86

7,86

27,98

74,73

2,37

0,98

1,67

2

Antracit

Osäkerhet

0,03

0,14

0,19

0,15

0,27

0,07

0,03

0,02

GBW11107

g

Certifierat värde

0,81

9,34

30,53

31.03

76,17

4,58

1,37

1,39

6

Bituminös

Osäkerhet

0,02

0,09

0,30

0,15

0,26

0,09

0,02

0,02

GBW11107

i

Certifierat värde

0,82

9.05

30,54

31.12

76,32

4,54

1,38

1,40

6

Bituminös

Osäkerhet

0,03

0,11

0,29

0,17

0,27

0,11

0,03

0,03

GBW11108

t

Certifierat värde

1,91

13.33

32,97

28.34

69,55

4,39

1.19

1,45

5

Bituminös

Osäkerhet

0,03

0,11

0,20

0,16

0,23

0,14

0,05

0,03

GBW11109

s

Certifierat värde

2,83

31.30

29.21

21,82

53,18

3,66

0,93

1,62

5

Bituminös

Osäkerhet

0,05

0,17

0,26

0,22

0,39

0,10

0,03

0,02

GBW11109

u

Certifierat värde

2,57

30,89

28.26

22.24

54,04

3,72

0,91

1,62

6

Bituminös

Osäkerhet

0,06

0,17

0,28

0,22

0,48

0,13

0,03

0,02

GBW11110

q

Certifierat värde

4,35

28,92

20.47

22,91

56,99

3.23

0,94

1,66

4

Bituminös

Osäkerhet

0,06

0,17

0,29

0,16

0,39

0,08

0,03

0,02

GBW11110

r

Certifierat värde

4.13

33,96

24.35

20.70

51.00

3,25

0,99

1,72

4

Bituminös

Osäkerhet

0,07

0,20

0,31

0,19

0,40

0,09

0,04

0,02

GBW11111

u

Certifierat värde

1,73

15,72

23.54

29.26

72,07

4.14

1.18

1,45

6

Bituminös

Osäkerhet

0,05

0,10

0,27

0,14

0,42

0,08

0,04

0,02

GBW11112

L

Certifierat värde

2.15

22.09

9,55

25,64

68,65

2.30

0,87

1,73

2

Antracit

Osäkerhet

0,06

0,13

0,31

0,15

0,39

0,09

0,04

0,02

GBW11113

L

Certifierat värde

3,42

16.18

11,99

28,68

72,56

3,28

1.03

1,53

2

Antracit

Osäkerhet

0,05

0,12

0,27

0,15

0,42

0,08

0,04

0,02

GBW11113

m

Certifierat värde

3,37

16.06

12.10

28,68

72,51

3,31

1.03

1,53

2

Antracit

Osäkerhet

0,06

0,12

0,30

0,17

0,35

0,07

0,04

0,02

GBW11126

g

Certifierat värde

0,27

9,49

8.14

32.21

83,28

3.16

1.15

1,47

2

Antracit

Osäkerhet

0,02

0,12

0,19

0,10

0,28

0,06

0,04

0,01

Obs: * Indikerar att det inte ligger inom det rekommenderade räckvidden för produktionskompetens för CNAS

Homogenitetstest och stabilitet

Homogenitetstestet gjordes på de buteljerade enheterna genom bestämning av aska och svavel.Minsta vikt av provet som tas för analys är 1,0 g (aska) eller 0,05 g (svavel).Variansanalys visade att variationen mellan olika flaskor inte skiljde sig signifikant från variationen mellan replikatbestämningar.

Valideringen av de certifierade värdena är ett år.Certifieringen kommer att utföras för varje år när reviderade certifierade värden kan utfärdas på ansökan av Shandong Institute of Metallurgical Science Co., Ltd.

Karakterisering av metoder

Karakterisering av metoder med två eller flera metoder med påvisbar noggrannhet i 9 kompetenta laboratorier.

Artikel

Analysmetod

Totalt svavel

GB/T 214-2007 Bestämning av totalt svavel i kol, Eschka-metoden

Aska och flyktigt material

GB/T 212-2008 Närmaste analys av kol

Brutto värmevärde

GB/T 213-2008 Bestämning av kols värmevärde

Kol och väte

GB/T 476-2008 Bestämning av kol och väte i kol

Kväve

GB/T 19927-2008 Bestämning av kväve i kol

Sann relativ täthet

GB/T 217-2008 Bestämning av sann relativ täthet för kol

Tilldelning av fastighetsvärden och osäkerheter

Certifieringsanalyserna utfördes med den kinesiska nationella standarden (GB) metoder av flera kvalificerade laboratorier.

Det certifierade värdet uttrycktes som XT±U, där XTär medelvärdet och U är den utökade osäkerheten (95 % konfidensnivå).Den osäkerhet som faktiskt ges i tabell 1 inkluderar hänsyn till provnedbrytning inom ett år.

Den statistiska analysen och den övergripande riktningen och koordineringen av de tekniska mätningarna som leder till certifiering utfördes av Shandong Institute of Metallurgical Science Co., Ltd.

Metrologisk spårbarhet

Före karakterisering av 9 kvalificerade laboratorier ska de instrument och den utrustning som används verifieras eller kalibreras, och certifierade referensmaterial ska användas för övervakning under karakteriseringen för att säkerställa spårbarheten av referensmaterial.

Paketering, förvaring och användning

1) Dessa certifierade referensmaterial är förpackade i en brun glasflaska.Var och en väger 50g.

2) Flaskan som innehåller materialen måste förvaras tätt tillsluten och förvaras på ett kallt och torrt ställe och endast öppnas vid behov.

3) Alla data är uttryckta på torra baser.Fukten (fukten i det allmänna analysprovet) som används för att beräkna data på torra baser bestäms enligt fuktanalysmetoden i GB/T 212-2008 "Proximate Analysis of Coal".

4) Värdena som anges i tabell 1 i detta certifikat är de som fastställdes den 1 juli 2021 för CRM.

Laboratorium

Namn: Shandong Institute of Metallurgical Science Co., Ltd.

Adress: 66 Jiefang East Road, Jinan, Shandong, Kina;

Hemsida:www.cncrms.com

Emai:cassyb@126.com

New standard coal1

Godkänd av: Gao Hongji

Laboratoriechef

Datum: 1 juli 2021


  • Tidigare:
  • Nästa:

  • Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss